Privacy Policy

De door u verstrekte persoonsgegevens zullen door Crea-Kado worden verwerkt met het oog op de levering, facturering en transport van de bestelling.

Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij wanneer noodzakelijk voor de verwerking van de bestelling (bv. transport).

Crea-Kado houdt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om u te informeren over speciale aanbiedingen en acties doch u kan steeds melden dat u zich hiertegen verzet.

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens die de gebruiker op de site invult op verzoek meegedeeld en, indien de koper dit wenst, binnen een redelijke termijn gecorrigeerd. Crea-Kado is verantwoordelijk voor het verwerken opslaan en beheren van deze persoonlijke gegevens. Om uit de database verwijderd te worden, volstaat het een e-mail te sturen of zichzelf uit te schrijven.